Lake Hill Resort & Spa, Sosnówka
, Sosnówka
Příjezd
Odjezd

Lake Hill Resort & Spa Všeobecné podmínky

 

§ 1

Předmět předpisů

        Předpisy definují předmět poskytování služeb, odpovědnost a pobyt v hotelu a jsou nedílnou součástí smlouvy, jejíž uzavření probíhá podpisem registrační karty a prováděním průkazných (procedurálních) činností, zejména provedením rezervace a / nebo zaplacením zálohy nebo celé částky splatné za pobyt v hotelu. Host prováděním činností uvedených v předchozí větě potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s podmínkami tohoto řádu.

       Předpisy se vztahují na všechny osoby pobývající v prostorách

LAKE HILL RESORT & SPA

ul. Tyrolska 2G, 58-564 Sosnówka

         Předpisy jsou k dispozici na recepci hotelu a na webových stránkách.

       Opatrovníkem hosta je recepce hotelu.

 

§ 2

Hotelová noc

      Na hotelové dny se pronajímá hotelový pokoj.

    Hotelový den trvá od Další den od 15:00 do 11:00.

       Žádost o prodloužení pobytu nad rámec období uvedeného v den příjezdu by měl host nahlásit nejpozději do 20:00 v den předcházející dni odhlášení z hotelu. Hotel vezme v úvahu požadavek na prodloužení pobytu v závislosti na dostupnosti pokoje.

        Hotel si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení pobytu hosta v hotelu v případě nezaplacení celé platby za aktuální dobu pobytu a v případě nedodržení předpisů.

 

    §3

Rezervace a přihlášení

    Základem pro přihlášení hosta je předložení dokladu totožnosti s fotografií na recepci a povinnost vyplnit a podepsat registrační kartu. V případě odmítnutí předložit průkaz totožnosti způsobem umožňujícím odbavení má recepční právo odmítnout vydat klíč od pokoje / pokoje.

      Hotelový host nesmí převést pokoj na jiné osoby, i když neuplynula doba, za kterou zaplatil poplatek za pobyt.

        Lidé mimo hotel mohou zůstat v hotelovém pokoji jako hosté z Od 6:00 do 22:00. Vzhledem k současné epidemické situaci v zemi není možné hostit lidi, kteří nejsou hosty Resortu.

  Hotel může odmítnout přijmout hosta, který během svého předchozího pobytu hrubě porušil Řád, zejména způsobením škody na majetku hotelu nebo hostů, újmou na zdraví hostů, zaměstnanců hotelu nebo jiných osob pobývajících v hotelu. Hotel si vyhrazuje právo účtovat zálohu v hotovosti nebo blokovat prostředky na platební / kreditní kartě ve výši celého pobytu a navíc 100 PLN / den za doplňkové služby.

       Pokud host odstoupí z pobytu během hotelové noci, není hotel povinen vrátit poplatek za danou hotelovou noc.

 

§ 4

Služby a doplňkové služby

     Hotel poskytuje služby v souladu se svou kategorií a standardem.

    V případě rezervací týkajících se kvality služeb je host požádán, aby veškeré rezervace neprodleně nahlásil na recepci hotelu, což zaměstnancům umožní reagovat a zlepšit standard poskytovaných služeb.

Hotel je povinen poskytnout hostům:

Podmínky pro úplný odpočinek;

Zabezpečení pobytu, včetně zabezpečení utajení informací o Hostu;

Profesionální a zdvořilý servis v oblasti všech služeb poskytovaných v hotelu;

Dezinfekce pokojů a společných prostor hotelu;

Úklid hotelu a provádění nezbytných oprav zařízení v době nepřítomnosti hosta a za jeho přítomnosti pouze v případě, že si to přeje;

Technicky efektivní služba a v případě závad, které nelze okamžitě odstranit, vynaloží hotel veškeré úsilí na změnu místnosti nebo jiné zmírnění nepříjemností.

Kromě toho hotel na žádost hosta poskytuje následující služby:

Poskytování informací týkajících se pobytu a cestování;

Probuďte se v určený čas;

Uložení zavazadel hosta - hotel může odmítnout převzetí zavazadel, uložení zavazadel v jiných termínech, než jsou data pobytu hosta hotelu, a které nemají vlastnosti osobního zavazadla;

Úklid pokoje během pobytu - vč. výměna ložního prádla, ručníků, vysávání, dezinfekce;

Úklidová služba probíhá jednou denně na žádost hosta, v souladu s pokyny dostupnými na pokoji, od 9:00 do 19:00 a není k dispozici v den příjezdu;

Objednání taxi.

 

§5

Odpovědnost hosta

         V prostorách hotelu by měly být děti mladší 16 let pod neustálým dohledem svých zákonných zástupců. Zákonní zástupci budou finančně odpovědní za jakékoli poškození zařízení a technických zařízení v důsledku jednání dětí.

        Hotelový host nese plnou finanční odpovědnost za jakékoli poškození nebo zničení vybavení a technických zařízení hotelu způsobené zaviněním jeho návštěvníků nebo návštěvníků tohoto hotelu. Hotel si vyhrazuje právo strhnout z kreditní karty hosta veškeré škody způsobené po jeho odjezdu. Hotel si vyhrazuje právo na samostatné a individuální ocenění škody v závislosti na práci nutné k odstranění poškození.

       V případě porušení Pravidel může Hotel odmítnout poskytovat služby osobě, která je porušuje. Taková osoba je povinna okamžitě vyhovět požadavkům hotelu, zaplatit případnou škodu a opustit hotel.

       Při každém opuštění místnosti by měl host z bezpečnostních důvodů vypnout televizi, zhasnout světla, zavřít kohoutky a zkontrolovat, zda jsou dveře zamčené.

 

§6

Odpovědnost hotelu

         Hotel odpovídá za ztrátu věcí přinesených osobami využívajícími jeho služeb v rozsahu stanoveném ustanoveními občanského zákoníku.

      Host by měl recepci o poškození informovat bezprostředně po jeho zjištění

Hotel neodpovídá za poškození nebo ztrátu auta nebo jiného vozidla patřícího hostovi, věcí v něm zanechaných a živých zvířat, bez ohledu na to, zda tato vozidla byla zaparkovaná na hotelovém parkovišti nebo na jiném místě v prostorách hotelu hotel.

 

§7

Vrácení levých položek

Osobní věci ponechané hostem při jejich odjezdu v hotelovém pokoji budou na jejich náklady zaslány na adresu uvedenou hostem. V případě neobdržení takového pokynu bude Hotel výše uvedené položky uchovávat po dobu 40 dnů a po uplynutí této doby se tyto položky stanou majetkem hotelu. Díky svým vlastnostem budou potravinářské výrobky skladovány 24 hodin.

 

§8

Zákaz vycházení

V hotelu je zákaz vycházení Od 22:00 do 6:00 následujícího dne.

 

§9

Politika vůči dětem

1. Děti 0 - 4 roky mají pobyt v hotelu zdarma.

2. Přistýlka pro dítě od 4 do 12 let - dle ceníku.

3. Přistýlka pro osoby starší 12 let - dle ceníku.

4. Dětská postýlka - zdarma.

5. Žádost o dětskou postýlku je třeba nahlásit ve fázi rezervace. Počet dětských postýlek je omezený.

 

§10

Politika vůči zvířatům

Hotel přijímá domácí zvířata podle platného ceníku a zvláštních předpisů, které jsou pro hosty s domácími zvířaty k dispozici na hotelové recepci.

Nejdůležitější informace:

Při rezervaci by měl host nahlásit vůli přijít se zvířetem.

Hotel nepřijímá plemena psů považovaná za agresivní. Seznam agresivních plemen psů na základě nařízení ministra vnitra a správy ze dne 28. dubna 2003: Pitbull teriér, pes Mallorca, americký buldok, argentinský pes, kanárský pes, Tosa inu, rotvajler, pes Akbash, anatolský karabash, Moskevský hlídací pes, kavkazský ovčák.

Do hotelu jsou přijímána pouze zdravá zvířata se zdravotní knížkou, aktuálním očkováním a potvrzením odčervení. Hotelová recepce může při příjezdu vyžadovat předložení zdravotní knihy a v případě neexistence platného očkování má právo z důvodu bezpečnosti ostatních hostů nesouhlasit s přítomností zvířete v hotelu a na pozemku.

Majitel zvířete se zavazuje poskytnout mu vhodné vybavení, např. Vodítko, obojek, náhubek, podestýlku, pelíšek, misky na jídlo a vodu, štěrk, vaky na fekálie. Na recepci hotelu je k dispozici omezený počet misek na jídlo a vodu.

Je nepřijatelné používat hotelové ručníky a ložní prádlo pro domácí zvířata. Hotel neumožňuje pobyt zvířat na postelích a pohovkách, ani plnění fyziologických potřeb v místnosti a v dalších interiérech hotelu.

Majitel zvířete je povinen uhradit náklady související s opravou nebo úklidem, pokud je vnitřek místnosti špinavý (včetně koberců, matrací nebo jiného vybavení). Ocenění provádí hotelový management.

Domácí zvířata mohou pobývat v hotelu na vyhrazených místech, kde by měla být vedena na vodítku, a zvířata, která mohou představovat hrozbu pro životní prostředí, také v náhubcích a pod dohledem dospělého opatrovníka. Zejména je zakázáno přinášet zvířata do SPA, dětského klubu, herny. Výjimkou je vodicí pes.

Majitel zvířete nese plnou finanční a právní odpovědnost za škody způsobené jeho domácím mazlíčkem jiným osobám, majetku hotelu a hostům.

 

§11

Stížnosti

Hosté mají právo podat stížnost v případě zjištění jakýchkoli nedostatků v kvalitě poskytovaných služeb.

Všechny stížnosti přijímá recepce.

Stížnost by měla být podána okamžitě po zjištění nedostatků ve standardu poskytovaných služeb.

 

§12

Další ustanovení

        Kouření a elektronické cigarety jsou v hotelu přísně zakázány, kromě vyhrazených prostor. V případě nedodržení zákazu bude hostovi účtováno 500 PLN.

         V hotelových pokojích nesmí být skladováno nebezpečné zboží, zbraně, střelivo, hořlavé, výbušné nebo osvětlovací materiály.

        Je zakázáno provádět agitační a podomní prodej, opouštět reklamní a volební materiály a také hazardní hry.

         Hosté nesmí provádět žádné změny na vybavení a vybavení hotelových pokojů.

        Hoteloví hosté nesmí používat zařízení a předměty, které mohou způsobit riziko poškození majetku hotelu a dalších hostů, zejména zařízení, která mohou způsobit požár nebo záplavy. V hotelovém pokoji je povoleno používat konvice (součástí vybavení pokoje) a další vybavení pokojů.

 

§13

Osobní data

Správcem osobních údajů je Lake Hill Hotel Sp. z o.o. Komanditní společnost s centrálou v 58-564 Sosnówka, ul. Tyrolska 2G, zapsaná do Registru podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu. Varšava ve Varšavě, XII. Obchodní divize Národního soudního rejstříku Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000651524, NIP: 5252687387. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete na hotelové kartě na recepci.

Vedení hotelu Lake Hill Resort & Spa Hotel

Speciální nabídky

Cena dne - flexibilní nabídka Lake Hill Resort & SPA
od 200PLN na osobu
od 200PLN na osobu

Spontánní výlet do hor? Proč ne! Využijte naší flexibilní nabídky - garance nejnižší ceny v případě online rezervací s možností bezplatného ...

Podrobnosti nabídky

Cena dne - flexibilní nabídka Lake Hill Resort & SPA

Cena dne - flexibilní nabídka s polopenzí | Lake Hill Resort & SPA
od 330PLN na osobu
od 330PLN na osobu

Spontánní výlet do hor? Proč ne! Využijte naší flexibilní nabídky - garance nejnižší ceny s možností bezplatného zrušení. Relaxujte v ...

Podrobnosti nabídky

Cena dne - flexibilní nabídka s polopenzí | Lake Hill Resort & SPA

Zlatý podzim v Lake Hill Resort & Spa
od 287PLN na osobu
od 287PLN na osobu

Zatajte dech v srdci Krkonoš. Užijte si kouzlo podzimu obklopené horami a netradičními výhledy. Lake Hill Resort & amp; Lázně jsou stylovým místem ...

Podrobnosti nabídky

Zlatý podzim v Lake Hill Resort & Spa

Romantický v Lake Hill Resort & SPA
od 308PLN na osobu
od 308PLN na osobu

Relaxujte a strávte romantický čas se svým blízkým.

Podrobnosti nabídky

Romantický v Lake Hill Resort & SPA

Vánoce v Lake Hill Resort & SPA 2021
od 500PLN na osobu
od 500PLN na osobu

Zažijte slavnostní atmosféru v Lake Hill Resort & amp; LÁZNĚ.

Podrobnosti nabídky

Vánoce v Lake Hill Resort & SPA 2021

Sylwester w Lake Hill Hotel
od 667PLN na osobu
od 667PLN na osobu

Rozpocznij Nowy Rok z Lake Hill Resort & SPA. Zbliża się czas refleksji, zmian i nowych postanowień, które tym razem możesz podjąć w pięknym miejscu ...

Podrobnosti nabídky

Sylwester w Lake Hill Hotel

Business Hub v Lake Hill Resort & SPA
od 294PLN na osobu
od 294PLN na osobu

Proměňte svou rutinu práce z domova na Business Hub v Lake Hill Resort & amp; LÁZNĚ!

Podrobnosti nabídky

Business Hub v Lake Hill Resort & SPA

Okamžik relaxace v Krkonoších
od 80PLN na osobu
od 80PLN na osobu

Dopřejte svým blízkým chvilku oddechu v malebných Krkonoších. Naše nezávislé a prostorné apartmány s kuchyňským koutem jsou ideální jako ...

Podrobnosti nabídky

Okamžik relaxace v Krkonoších

Cena dne se snídaní v Lake Hill Apartments
od 87PLN na osobu
od 87PLN na osobu

Sníte o odpočinku uprostřed zeleně, vody a hor? To vše najdete v našich rodinných a prostorných apartmánech, které jsou ideální pro relaxaci ...

Podrobnosti nabídky

Cena dne se snídaní v Lake Hill Apartments

Vlastní stravování - Lake Hill Apartments
od 42PLN na osobu
od 42PLN na osobu

Hledáte ideální místo pro samostatný odpočinek s celou rodinou, nebo chcete trávit více času se svou polovičkou? Přejděte do našich rodinných ...

Podrobnosti nabídky

Vlastní stravování - Lake Hill Apartments

Zobrazit všechny nabídky

Tyrolska 2 G
58-564 Sosnówka, PL

Zobrazit na mapě
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM